برای آگاهی بیشتر درباره معرفی و نام اصحاب پیامبر گرامی اسلام(ص) که در جنگ‌ها با کفار به شهادت رسیدند، باید به منابع تاریخی[۱] مراجعه شود. در این‌جا تنها نام برخی از اصحاب پیامبر اسلام(ص) که در جنگ‌های مختلف با کفار به شهادت رسیدند، ذکر می‌شود.

 

غزوه بدر
۱ – 
عبیده بن حارث (از بنى مطّلب بن عبد مناف)، ۲ – عمیر بن أبی وقاص (از بنى زهره بن کلاب)، ۳ – ذو الشّمالین‏ عمیر (عمرو) بن عبد عمرو بن نضله، ۴ – عاقل بن بکیر، ۵ – مهجع مولى عمر بن خطاب، ۶ – صفوان بن وهب‏ (أبی البیضاء)، ۷ – سعد بن خیثمه، ۸ – مبشر بن عبدالمنذر، ۹ – یزید بن حارث بن قیس بن مالک، ۱۰ – عمیر بن حمام.[۲]

 

غزوه احد
۱ – 
ابو ایمن انصاری،‏ ۲ – أبو حبه بن عمرو بن ثابت‏، ۳ – أبو هبیره بن حارث بن علقمه، ۴ – أنس بن نضر، ۵ – أنیس بن قتاده، ۶ – أوس بن أرقم أنصاری، ۷ – أوس بن ثابت‏ بن منذر، ۸ – إیاس بن أوس‏ بن عتیک أنصاریّ أشهلی، ۹ – إیاس بن عدیّ أنصاری، ۱۰ – ثابت بن عمرو بن زید.[۳]

 

غزوه خندق
۱ – 
سعد بن معاذ، ۲ – أنس بن أوس بن عتیک، ۳ – عبد الله بن سهل بن رافع، ۴ – طفیل بن نعمان بن خنساء، ۵ – ثعلبه بن غنمه‏، ۶ – کعب بن زید.[۴]

 

غزوه بنی قریظه
۱ – 
خلّاد بن سوید بن ثعلبه انصاری، ۲ – أبو سنان بن محصن بن حرثان،‏[۵] ۳ – ابن عائذ، ۴ – منذر بن محمد.[۶]

 

غزوه ذو قرد
۱ – 
محرز بن نضله، ۲ – وقّاص بن مجزّز مدلجى‏.[۷]

 

غزوه خیبر
۱ – 
ربیعه بن أکثم بن سخبره‏، ۲ – ثقف بن عمرو، ۳ – رفاعه بن مسروح‏، ۴ – عبد الله بن هبیب، ۵ – فضیل بن نعمان،‏ ۶ – مسعود بن سعد بن قیس،‏ ۷ – محمود بن مسلمه بن خالد، ۸ – أبو ضیّاح بن ثابت بن نعمان، ۹ – حارث بن حاطب‏، ۱۰ – طلحه بن یحیى.[۸]

 

غزوه موته
۱ – 
جعفر بن أبی‌طالب، ‏۲ – زید بن حارثه، ۳ – مسعود بن أسود بن حارثه بن نضله‏، ۴ – وهب بن سعد بن أبى سرح‏، ۵ – عبد الله بن رواحه، ۶ – عبّاد بن قیس بن عبسه‏، ۷ – حارث بن نعمان بن إساف‏، ۸ – عامر بن سعد بن حارث، ۹ – عمرو بن سعد بن حارث، ۱۰ – جابر بن عمرو بن زید.[۹]

 

غزوه حنین
۱ – 
أیمن بن امّ أیمن‏، ۲ – یزید بن زمعه بن أسود، ۳ – سراقه بن حارث بن عدى‏، ۴ – أبو عامر أشعرى‏،[۱۰] ۵ – مرّه بن سراقه انصاری،[۱۱] ۶ – زید بن ربیعه،[۱۲] ۷ – زهیر بن عجوه هدلی،[۱۳]‏ ۸ – آبى اللّحم غفارى(عبد الله بن عبد الملک)‏،[۱۴] ۹ – رقیم بن ثابت بن ثعلبه بن زید بن لوذان‏.[۱۵]

 

غزوه طائف
۱ – 
ثعلبه بن زید،[۱۶] ۲ – جلیحه بن عبد الله، ۳ – حارث بن سهل‏، ۴ – رقیم بن ثابت‏، ۵ – سائب بن حارث بن قیس‏، ۶ – سعید بن سعید بن عاص، ۷ – عبد الله بن أبى أمیّه‏، ۸ – عبد الله بن حارث بن قیس، ۹ – عبد الله بن عامر، ۱۰ – عرفطه بن جنّاب.[۱۷]

 

منبع: اسلام کوئست


پی نوشت ها

[۱]. در این تحقیق به برخی از این منابع تاریخی آدرس داده شده است.

[۲]. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج ‏۱، ص ۱۷۱ – ۱۷۲، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ق؛ ابن هشام، عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق، السقا، مصطفی، الأبیاری، ابراهیم، شلبی، عبد الحفیظ، ج ‏۱، ص ۷۰۶ – ۷۰۷، بیروت، دار المعرفه، چاپ اول، بی‌تا؛ واقدی، محمد بن عمر، المغازی‏، ج ‏۱، ص ۱۴۶، بیروت، اعلمى‏، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق‏.

[۳]. السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۱۲۲ – ۱۲۶؛ المغازی، ج ‏۱، ص ۳۰۶ – ۳۰۷؛ ابن حزم اندلسى،‏ جوامع السیره النبویه، ص ۱۳۲ – ۱۳۷، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی‌تا.

[۴]. السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۲۵۲ – ۲۵۳؛

[۵]. همان، ص ۲۵۴.

[۶]. ابن سید الناس یعمری‏، محمد بن محمد، عیون الأثر، ج ‏۲، ص ۱۰۹، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول‏، ۱۴۱۴ق.

[۷]. السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۲۸۳.

[۸]. همان، ص ۳۴۳؛ المغازی، ج ‏۲، ص ۷۰۰.

[۹]. السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۳۸۸ – ۳۸۹؛ عماد طبرى، مناقب الطاهرین، ج ‏۱، ص ۲۳۵، تهران، سازمان چاپ و انتشارات‏، چاپ اوّل، ۱۳۷۹ش.‏

[۱۰]. إعلام الورى، ج ‏۱، ص ۲۳۰؛ السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۴۵۹.

[۱۱]. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج ‏۶، ص ۶۲، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

[۱۲]. همان، ص ۵۰۰.

[۱۳]. همان، ص ۴۷۵.

[۱۴]. همان، ج ‏۱، ص ۱۶۸.

[۱۵]. المغازی، ج ‏۳، ص ۹۲۲.

[۱۶]. الاصابه فی تمییز الصحابه، ج ‏۱، ص ۵۱۸.

[۱۷]. السیره النبویه، ج ‏۲، ص ۴۸۶ – ۴۸۷.