حتی برای کسانی که عاشورا را درک کرده اند مراقبه جدیدی آغاز می‌شود. فاصله حُر با حبیب بن مظاهر زیاد است و انسان باید این مسیر را طی کند تا به حبیب شدن برسد! عده دیگری هم که جا مانده اند و در عاشورایی که گذشت در زندان نفس خود محبوس بودند، یک‌سال برای رفع حجب ظلمانی خود ریاضت بکشند و بر محرومیت خود از نصرت ولی خدا گریه کنند. اگر این محاسبه و مراقبه در طول سال ادامه یابد امید است که سال آینده به عاشورا محلق شویم و از فیض معیت با سیدالشهداء (علیه‌السلام) محروم نمانیم.