هر چه انسان ارتباط خود را با خدا و امامان(ع) بیشتر کند از گزند آفات محفوظ خواهد بود. شخص منتظر باید در انجام دادن اوامر الهی(عمل به واجبات و ترک محرمات) کوشا باشد. از یاد امام زمان(ع) غافل نشود و توسل به اهل بیت را فراموش نکند. اوقات فراغت و بیکاری نداشته باشد، بلکه بکوشد زمان‌های عمر خود را با برنامه‌های متنوع و مفید پر کند.

 

منبع:پرسمان