سلیمان بن عبدالوهاب برادر محمد بن عبدالوهاب اولین کسی که در رد افکار و عقاید برادرش کتابی نوشت و نام آن (فصل الخطاب فی الرد علی محمد بن عبدالوهاب) است و نام این کتاب را اسماعیل پاشا درکتاب خود بنام (ایضاح المکنون) جلد ۲ ص۱۹۰ چاپ بیروت، انتشارات دارالفکر ۱۴۰۲ آورده است.
کتاب دوم شیخ سلیمان بن عبدالوهاب بنام (الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه) در این کتاب از نادانی و گمراهی و عدم صلاحیت و بی لیاقتی آنها سخن به میان آمده است.
کتاب دیگر السیف الهندی فی ابانه طریقه الشیخ النجدی) نوشته شیخ عبدا… بن عیسی الصنعانی است.
از دیگر کسانی که در رد او کتاب نوشته اند سید علوی بن احمد حداد است که کتابی بنام (مصباح الانام و جلاء الظلام فی رد البدعی النجدی التی اضل العوام) نوشته و این کتاب را در چاپخانه عامره در سال ۱۳۲۵ به چاپ رسانده است.
کتاب دیگر «التوسل بالنبی و بالصالحین» نوشته ابو حامد بن مرزوق
کتاب دیگر فضل الخطاب فی رد ضلالات ابن عبدالوهاب نوشته احمد بن علی بصری
کتاب دیگر الفتوحات الاسلامیه نوشته شیخ آقا محمد بن زینی دحلان مجتهد و مرجع تقلید مکه شریف جلد ۲ چاپ مصر سال ۱۳۵۴
کتاب دیگر مختصر با فضل است که در این کتاب شیخ محمد بن سلیمان کردی شافعی آورده است :
« ای پسر عبدالوهاب، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند، من تو را برای خدا نصیحت می کنم که زبان خودت را از بدگوئی مسلمین بازدار، اگر تو بطور صریح دیدی که شخصی عقیده دارد که چیزی از اشیاء دنیا در شفا بخشیدن و یا مریض کردن، بدون تأثیر دادن پروردگار مؤثر است، پس او را نصیحت کرده و راه درست را به او بنمایان و برای او استدلال کن و بگو که بجز برای خدا تأثیر بخشیدنی وجود ندارد، و اگر نپذیرفت آن وقت او را تکفیر کن اما اینکه تمام و یا قسمت اعظم مسلمانان را تکفیر کنی هرگز چنین حقی را نداری چون تو یک نفری و اگر خدا بخواهد انسان نسبت کفر را به کسی بدهد،یک نفر، سزاوارتر است تا قسمت اعظم مسلمانان چون آن یک نفر از راه مؤمنین خارج شده و خدا در قرآن فرموده است :

« هر آن کس که خصمی کند با فرستاده خدا، پس از اینکه راه هدایت و درستی آشکار شود و راهی غیر از راه مؤمنین را در پیش گیرد، او را با همان چیز همساز می کنیم که وی خود را دوست و همباز کرده و او را در جهنم بریان خواهیم کرد و بد مکان سکونتی است جهنم و همانا گرگ نوع گوسفندی را میدرد و می خورد که از گله به دور باشد و یا در کنار آن بچرد».سپس این جمله ها را اضافه کرده است که :

« حاصل اینکه کسانی که از علمای مذاهب چهارگانه در رد او کتابی چه مختصر و چه گسترده نوشته اند افراد زیادی از شرق و غرب زمین هستند که شمارش آنها مشکل است. بعضی از آنها گفته هایی از مذهب امام احمد- ابن حنبل- آورده اند که دلالت بر دروغ گوئی محمد بن عبدالوهاب در نسبت دادن خود به مذهب احمد می کرد.

و در آخر، کلام خود را به این گفته ختم می کند که « مجموعه گفته های ما در این جا آنچه را که محمد بن عبدالوهاب از خود بنام دین ساخته و امر را بوسیله آن بر مؤمنین مشتبه کرده و خونهای آنها را و پیروان او را حلال شمرده، باطل می کند».
کوتاه سخن اینکه جمعاً ۸۰ کتاب در رد وهابیت سخن گفته اند که این منابع فقط کتابهائی هستند که علمای اهل تسنن در رد آئین وهابیت به رشته تحریر در آورده اند. و در صورت ضرورت رجوع شود به کتاب « وهابیت از دیدگاه مذاهب اهل سنت (ترجمه محمد باقر خالصی) ص ۳۵ – ۱۹ چاپ اول چاپخانه قدس/ قم به سال ۱۳۷۰

 

منبع:پرسمان