اینکه گفته مى شود خلافت ابوبکر اجماعى بوده، آیا صحیح است که مى گویند: حضرت على(ع) و یاران ایشان ضمن آنان نبوده، و چنین اجماعى مورد لعنت خداوند است،

چنانچه ابن حزم مى گوید: «لعنه اللّه على کل اجماع یخرج منه علی بن أبیطالب ومن بحضرته من الصحابه». المحلى ۹: ۳۴۵٫

 

منبع:پرسمان