محمّد ابراهیم همّت؛ در جلسه‌ی مسؤولین تیپ ۲۷، حین عملیات رمضان می‌گوید:

«… وقتی که برادر محسن رضایی؛ فرمانده‌ی کل سپاه به حضرت امام گفت: آقا! مردم لبنان از ما انتظار دارند آن‌جا وارد عمل بشویم. امام فرمود:

«شما در آن جا، ملّتی مثل ملّت ایران را به عنوان پشتیبان نیروهایتان ندارید. ملّت ایران، یک ملّت استثنایی است!»[۱]

در هاله‌ای از غبار، ص ۱۹۰٫


[۱]. ضربت متقابل، جلد دوم کارنامه‌ی عملیاتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، (تابستان ۱۳۶۱)، فصل هشتم، ص ۴۲۹٫