با تحقیق و جست‌وجویی که انجام گرفت؛ چنین حدیثی در کتاب‌های روایی معتبر یافت نشد. البته در روایات متعددی آمده است که حضرت فاطمه(س) از نور خدای تعالی خلق شده است.[۱] در توضیح این دسته از روایات باید گفت:
بر اساس بینش توحیدی، جز ذات خداوند متعال هیچ موجودی دارای وجود استقلالی نیست. غیر از او همه نشانه، مظهر و تجلی آن ذات متعالی‌اند که در ذات و صفات خود محتاج و وابسته به او هستند، بلکه ذاتشان عین نیاز به خداوند است. بنابر این، معنای خلق شدن موجودی از نور خدا یا تجلی خداوند در موجودی به معنای حلول خداوند در آن موجود یا خدا شدن آن مخلوق نیست؛ بلکه مقصود همان است که در تعبیر قرآن کریم آمده است که همه مخلوقات آیه و نشانه خداوند هستند. در این میان، آنکه از بزرگ‌ترین نشانه‌های پروردگار است، از نوعی ویژگی برخوردار خواهد بود.

 

 منبع: اسلام کوئست


[۱]. ر. ک: حُرّ عاملى، محمد بن حسن، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج ۲، ص ۲۱۲، بیروت، اعلمى، چاپ اول، ۱۴۲۵ق؛ شیخ صدوق، محمد بن على، معانی الأخبار، ص ۳۹۶، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.