برای آگاهی در زمینه صلح امام حسن(ع) به کتاب های زیر رجوع کنید:
۱- زندگانی امام حسن(علیه السلام)، نوشته باقر شریف قریشی، ترجمه فخرالدین رازی، چاپ اول، سال ۱۳۷۶، مؤسسه بعثت، تهران؛
۲- صلح امام حسن(علیه السلام) نوشته شیخ راضی آل یاسین، ترجمه آیت الله خامنه ای، چاپ ۱۲؛
۳- تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین(علیهما السلام)، از انتشارات مرکز تحقیقات سپاه.
۴- مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۴ (صلح امام حسن(ع)) صفحه۶۴۸ الی ۶۴۹٫
۵- سیری در سیره ائمه اطهار، شهید مرتضی مطهری
۶- حقایق پنهان از زندگانی امام حسن (علیه السلام)، احمد زمانی.
۷- زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام)، سید هاشم رسولی محلاتی.
۸- حسن‏ علیه السلام کیست؛ فضل الله، کمپانى.
۹- فلسفه صلح امام حسن‏ علیه السلام؛ محمد، مقیمى.

 

منبع: پرسمان