برای آگاهی در زمینه صلح امام حسن(ع) به کتاب های زیر رجوع کنید:


۱ –
زندگانی امام حسن(علیه السلام)، نوشته باقر شریف قریشی، ترجمه فخرالدین رازی، چاپ اول، سال ۱۳۷۶، مؤسسه بعثت، تهران؛


۲ –
صلح امام حسن(علیه السلام) نوشته شیخ راضی آل یاسین، ترجمه آیت الله خامنه ای، چاپ ۱۲؛


۳ –
تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین(علیهما السلام)، از انتشارات مرکز تحقیقات سپاه.


۴ –
مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۴ (صلح امام حسن(ع)) صفحه۶۴۸ الی ۶۴۹.


۵ –
سیری در سیره ائمه اطهار، شهید مرتضی مطهری


۶ –
حقایق پنهان از زندگانی امام حسن (علیه السلام)، احمد زمانی.


۷ –
زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام)، سید هاشم رسولی محلاتی.


۸ –
حسن‏ علیه السلام کیست؛ فضل الله، کمپانى.


۹ –
فلسفه صلح امام حسن‏ علیه السلام؛ محمد، مقیمى.

 

 

منبع:پرسمان