ما شیعیان باید زوایای علمی گوناگون ائمه ی معصومین علیهم السلام را با دقت بررسی کنیم. یک عالم سنّی به نام محمدابوالزهره کتابی نوشته است تحت عنوان  “الامام الصادق (ع)”. در آن کتاب می نویسد: ” امام صادق(ع) در تمامی علوم عصر خود سرآمد علماء بوده است و دو تن از ائمه ی فقه اهل سنت، ابوحنیفه و مالک ، شاگرد فقه حضرت صادق (ع) بوده اند.” روزی یکی از روانشناسان عزیز کشور که از بزرگان این رشته بود، برای یک کنفرانس مهم بین المللی در ژنو، چند حدیث درموضوع روانشناسی نیاز داشت و بنده چند روایت در اختیار او گذاشتم وزمانیکه آن ها را در کنفرانس مطرح کرده بود موجب اعجاب حاضرین شده بودیکی ازآن احادیث شریفه درمورد منشا تکبر بود که حضرت صادق علیه السلام میفرمایندهیچ کس تکبّر نمی کند مگر برای کمبودی که در باطن خود احساس می کند!” این یک اصل روانشناسی است که کمبودهای درونی موجب تکبر فرد می شوداین روایت موجب اعجاب این روانشناسان غیرمسلمان شده بود و تاکنون به این عامل مهم توجه نکرده بودند. این قطره ای از دریا بود و ما باید قدر معارفی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است را بدانیم!