مضمون بعثت و جهاد تبیین

یکی از وظایف مهم جهاد تبیین، تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی و رابطه آن با بعثت پیامبر است. این موضوع در سخنان تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت عید مبعث آمده است. «انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت را در دوره‌ی معاصر تجدید کرد؛ یعنی خداوند متعال به امام بزرگوار ما این توفیق را داد که خطّ مستمرّ بعثت نبوی را در این دوران، با ابتکار خود، با شجاعت خود، با اندیشه‌ی بلند خود، با فداکاری خود پُررنگ کند و نمایان کند؛ [این] همان خطّ بعثت است که خب در طول زمان کم‌رنگ بود، امام بزرگوار توانست آن را پُررنگ کند و جامعیّت اسلام را در عمل نشان بدهد ،و نشان بدهد که اسلام یک دین جامع است و شامل همه‌ی زندگی انسان است».[۱]

 

وظایف و کارکردها

به این ترتیب وظیفه مهم جهاد تبیین روشن می شود. باید نشان داده شود که انقلاب اسلامی در راستای مبعث پیامبر بزرگ اسلام قرار می گیرد. به تعبیری انقلاب و حرکت امام خمینی همانند حرکت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ماهیتا یک حرکت دینی سیاسی است. هدف آن اصلاح اخلاقی انسان و برپایی حکومتی عادل است.

 

جهاد تبیین، بعثت و انقلاب اسلامی

جهاد تبیین باید به این ویژگی های همبسته بپردازد. وظیفه این جهاد روشن سازی هدف انقلاب در بستر حرکت پیامبر اسلام است. همانطور که اسلام در راستای حرکت پیامبر توانست انسان و جامعه را اصلاح کند، انقلاب نیز انسان و ساختارهای جامعه را از نو بر پا نمود.

جهاد تبیین باید جامعیت اسلام یعنی دستورالعمل های آن را درباره انسان و جامعه به زبان مدرن امروزی روشنگرانه بیان کند. این جهاد باید نشان دهد که انقلاب اسلامی این جامعیت را عینیت بخشیده است.


[۱] . بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث. ۲۱/۱۲/۱۳۹۹