مصحف فاطمه(س) چیست و آیا اکنون دست امام زمان(عج) است؟
وقتى که خداوند متعال پیغمبرش (ص) را قبض روح نمود، فاطمه(س) چنان از وفات آن حضرت اندوهگین شد که کسى جز خدا مقدارش را نداند. از این رو خداوند فرشته اى را بر وى فرستاد تا او را دلدارى داده و با او سخن گوید: فاطمه(س) این جریان را به امیرالمؤمنین(ع) گزارش داد، على(ع) فرمود: هرگاه آمدن فرشته را احساس کردى و صدایش را شنیدى، به من بگو. پس فاطمه(س) به امیرالمؤمنین(ع) خبرداد و آن حضرت هرچه مى شنید، مى نوشت. تا آنکه از آن سخنان مصحفى ساخت، ولى در آن مصحف، چیزى از حلال و حرام نیست، بلکه در آن، علم به پیشامدهاى آینده است. (۱)

 

امام صادق(ع) در این روایت، چگونگى پدید آمدن این مصحف شریف را توضیح داده و در روایتى دیگر به یار وفادار و باصفاى خود ابوبصیر مى فرماید: (همانا مصحف فاطمه(س) نزد ماست، و مردم چه مى دانند که مصحف فاطمه (س) چیست؟!) ابوبصیر عرض کرد: مصحف فاطمه(س) چیست؟ حضرت فرمود: (مصحفى است سه برابر قرآنى که در دست دارید، به خدا سوگند، حتى یک حرف قرآن هم در آن نیست). (۲) یعنى مطالبى که شما از ظاهر قرآن و تفسیر آن مى فهمید، در مصحف فاطمه(س) نیست، ولى از نظر تأویل و معناى باطنى قرآن که ما اهل بیت آن را مى فهمیم، مصحف تفصیل قرآن است.

 

بعد از شناخت اجمالى از مصحف فاطمه(س) در پاسخ به سؤال مذکور گوییم: آرى، طبق روایاتى که به دست ما رسیده، معلوم مى شود این مصحف شریف دست به دست از امامى به امام دیگر منتقل گشته، تا به دست امام زمان (عج) رسیده است.

حضرت رضا(ع) مى فرماید: (امام نشانه هایى دارد. دانشمندترین مردم است. در داورى، پرهیزکارى، بردبارى، شجاعت، عبادت وسخاوت، سرآمد روزگار است… و مصحف حضرت فاطمه(س) نیز در دست او است). (۳)

 

 

منبع:پرسمان


پی نوشت ها:

(۱) اصول کافى، مرحوم کلینى، ج ۱، ص ۲۴.

(۲) همان ماخذ، ص ۲۸۳.

(۳) اثبات الهداه، شیخ حر عاملى، ج ۷، ص ۳۸۸.