سؤال: دختری دو ساله دارم که به تازگی پوست لب‌های خود را چنان می‌کَند که خون می‌آید. محبّت و آرامش هم در خانواده وجود دارد و از همه‌ی وسایل حواس پرتی نیز استفاده می‌کنیم. لطفاً راهنمایی کنید.

جواب:

اگر در خانواده آرامش وجود دارد و از روش حواس پرتی هم استفاده کردند و تأثیری نگرفتند، مدام پوست لب کودک خود را با استفاده از کرم‌هایی که آسیب جدّی نداشته باشد، چرب نگه دارند؛چون بچّه‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، ممکن است لب‌های خشکی داشته باشند که پوسته پوسته شود و کندن آن برای او لذّت‌آور باشد. البته این کار باید با مشورت پزشک صورت گیرد.