مردی که دلش به وسعت دریا بود

مظلوم تر از امام عاشورا بود

آن روز که بر جنازه اش تیر زدند

در شهر مدینه کربلا برپا شد

 

شاعر: هاشم کرونی