همه مراجع (به جز مکارم): اگر صداى آنان در معرض ریبه، تلذّذ و تهییج شهوت باشد، جایز نیست.[۱]

 آیه اللّه  مکارم: خیر، جایز نیست.[۲]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – فاضل، جامع المسائل، ج۱ س۲۱۸۲ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، س۱۶۸۱؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاءات، س ۱۱۴۵؛ نورى، استفتاءات، ج۲، س۵۴۵؛ امام، استفتاءات، ج۳، احکام نظر، ۵۷ و ۶۵؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۵۸ ؛ دفتر: وحید، بهجت، سیستانى.

[۲] – مکارم، استفتاءات، ج۲، س۷۶۴ و ج۱، س۷۸۵ و دفتر.