آیین افتتاحیه مرکز فقهی عالم آل محمد (ع) با حضور آیت الله صدیقی، تولیت محترم مدرسه امام خمینی(ره)  و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی رییس دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (1)

مهمان ویژه این جلسه حجت الاسلام دکتر سعدی، مدرس خارج فقه و اصول و رئیس دانشگاه امام صادق بودند.  ایشان در این برنامه  که با حضور جمعی از مسئولین، اساتید و طلاب مرکز فقهی عالم آل محمد(ع) برگزار شد مباحثی را پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و نوپیدا مطرح کردند. ایشان در ابتدا مسائل مستحدثه فقهی را به دو حوزه تقسیم کردند؛ حوزه اول، حوزه فقه فردی:  ایشان اشاره کردند که برخی از مسائل مستحدثه امروز ما به حوزه فقه فردی مربوط می شود که فقیه با مراجعه به متون اصلی به آن ها پاسخ می دهد و از این جهت که در فقه فردی منهج اجتهادی استخراج شده است، مسائل مستحدثه در این حوزه، نسبت به حوزه دوم پیچیدگی زیادی ندارد.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (9) 

این مدرس خارج فقه و اصول در ادامه افزود که فقه شیعه امروز با مسائل مستحدثه دیگری نیز مواجه است که فقه حکومتی یا فقه حکمرانی متکفل پاسخ به آن هاست؛ فعل حکومت باید به لحاظ فقهی تبیین شود و به تعبیری حجیت داشته باشد. ایشان اشاره کردند که در حال حاضر منهج و متدی که فقه حکومتی را استنباط کند، تولید نشده است، منهجی که در ابتدا خودش حجت باشد، سپس تامین کننده حجیت فقه حکومتی باشد. مراکز فقهی ما امروز باید در این حوزه ورود کنند.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (10) 

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزودند که اگر بناست جمهوری اسلامی حکمرانی مبتنی بر فقه امامیه داشته باشد، طلاب باید وارد مسائل فقه حکومتی شده و آن ها را حل کنند و این کار سختی است زیرا راهی است که رفته نشده است و تجربه نشده است.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (8) 

ایشان در ادامه تاکید کردند که زیر بنای این مباحث پر بار شدن در همین مباحث مرسوم حوزه است. ایشان با تایید برنامه هایی که در مرکز فقهی اجرایی می شوند تاکید کردند که طلبه باید در حوزه پژوهش ورود کند، طلبه با تحقیق و تدریس رشد پیدا می کند، همچنین سنت تقریر نویسی یکی از سنت های بسیار خوب حوزه است که باید احیا شود.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (7) 

پس از دکتر سعدی، آیت الله صدیقی تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) با تشکر از قبول دعوت و بیانات مهمان این برنامه، پس از ایراد نکاتی پیرامون تزکیه و تهذیب، تاکید کردند که طلبه باید به مسائلی ورود کند که نیاز جامعه است. ایشان علامه طباطبایی (ره) را به عنوان الگویی شایسته در این امر معرفی کردند که دغدغه او داخل کردن مباحثی در علوم حوزه بود که نیاز مبرم جامعه بود و جای خالی اش احساس می شد.

 Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (6) 

در بخش دیگری از جلسه هم  آقای علیرضا حسن تبار، یکی از دانش پژوهان مرکز فقهی به ارائه کیفیت تطور فقه شیعه و نقش شهید اول در آن و منهج  وی در نگارش کتاب شریف لمعه پرداخت.

 

Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (5) Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (4) Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (3) Sadighi-13990414-Eftetahiye Markaze Feghhi-Thaqalain_IR (2)