احادیث بسیار متفاوتی درباره طول مدت حکومت حضرت صاحب الامر و الزمان ‏ علیه الصلاه و السلام وارد شده است که در مجموع ده ‏ها قول را می‏توان از آن احادیث استخراج نمود که در زیر ۱۷ قول را مشاهد می فرمایید :

 

۱ – پنج یا هفت یا نه سال، [۱] .


۲ – 
شش یاهفت یا هشت یانه سال، [۲] .


۳ – 
شش یا هفت یا نه سال، [۳] .


۴ – 
هفت سال، [۴] .


۵ – 
هفت سال و دو ماه، [۵] .


۶ – 
هفت یا هشت سال، [۶] .


۷ – 
نه سال، [۷] .


۸ – 
چهارده سال، [۸] .


۹ – 
نوزده سال، [۹] .


۱۰ – 
نوزده سال و چند ماه، [۱۰] .


۱۱ – 
بیست سال، [۱۱] .


۱۲ – 
چهل سال، [۱۲] .

 

۱۳ – هفتاد سال، [۱۳] .


۱۴ – 
یکصد و بیست سال (به قدر عمر حضرت ابراهیم خلیل‏علیه السلام)، [۱۴] .


۱۵ – 
سیصد و نه سال (به اندازه توقف اصحاب کهف در غار)، [۱۵] .


۱۶ – 
سیصد و سیزده سال؛ [۱۶] .


۱۷ – 
در روایاتی نیز گفته شده جز خداوند، کسی مدت حکومت حضرت مهدی‏ علیه السلام را نمی‏داند.

 

برخی از محققان این تفاوت را اشاره به مراحل و دوران‏های حکومت آن حضرت می‏دانند و معتقدند آغاز شکل گرفتن و پیاده شدنش پنج یا هفت سال و دوران تکاملش چهل سال و دوران نهایی‏اش بیش از سیصد سال است. [۱۷] .
قضاوت نهایی درباره مدت حکومت آن حضرت – به دلیل نبود اخبار و منابع کافی – امکان‏پذیر نیست؛ اما با این حال می‏توان چنین نتیجه گرفت: قطع نظر از روایات اسلامی، مسلم است که این همه آوازه‏ ها و مقدمات برای یک دوران کوتاه مدت نیست؛ بلکه قطعاً برای مدتی است طولانی که ارزش این همه تحمل زحمت و کوشش را داشته باشد. [۱۸] .

 

 

منبع:پرسمان


[۱] کنزالعمال، ج ۱۴، ص ۲۶۲ و ۲۷۳.
[۲]
همان، ص ۲۶۲.
[۳]
المهدی الموعود المنتظر، ج ۱، ص ۳۳۰.
[۴]
ملاحم سید بن طاوس، ص ۷۰ و ۷۸ و ۱۳۸؛ الارشاد، ص ۳۴۲.
[۵]
ملاحم، ص ۷۹.
[۶]
المهدی الموعود المنتظر، ج ۱، ص ۳۳۵.
[۷]
همان، ص ۳۳۹.
[۸]
ملاحم، ص ۷۹.
[۹]
الغیبه، ص ۳۳۲.
[۱۰]
همان، ص ۴۷۳، ح ۱؛ کتاب الغیبه، ص ۲۸۵ الارشاد، ص ۳۴۵.
[۱۱]
منتخب الاثر، ص ۲۳۹، ح ۱.
[۱۲]
ملاحم، ص ۷۸ و ۷۹.
[۱۳]
کتاب الغیبه، ص ۴۷۴، ح ۴۹۷؛ الارشاد، ص ۳۴۵، منتخب الاثر، ص ۱۴۳.
[۱۴]
الغیبه، ص ۱۸۹، ح ۴۴.
[۱۵]
کتاب الغیبه، ص ۲۸۳؛ الغیبه، ص ۱۸۱.
[۱۶]
الغیبه، ص ۴۷۳، ح ۳.
[۱۷]
حکومت جهانی مهدی‏ علیه السلام، مکارم شیرازی، ص ۳۱۴.
[۱۸]
همان.