حدیث کساء و نزول آیه تطهیر از روایات مشهور بین خاصه و عامه است که در منابع شیعه و اهل سنت به سندهای مختلف به گونه متواتر نقل شده و شواهد و قراین بسیارى در تاریخ مؤیّد آن است. ولى حدیثى که تحت عنوان «حدیث کساء» به نقل از حضرت فاطمه زهرا(س) در برخى کتاب‌ها آورده شده است، سند معتبرى ندارد.[۱] اما بر فرض پذیرش آن؛ در بخشی از این حدیث، چنین آمده: «خداوند فرمود: ای فرشتگان و ساکنان آسمان! من آسمان و زمین و ماه و خورشید و افلاک و دریاها و افلاک را فقط به خاطر محبت و علاقه به این پنج نفری که زیر کسا هستند، آفریدم. جبرئیل از خدا پرسید: پروردگارم! آنها چه کسانی هستند؟ خدای عزّ و جلّ فرمود: “هم أهل بیت النبوّه و معدن الرساله، و هم فاطمه و أبوها و بعلها و بنوها”؛ آنها خانواده و اهل بیت نبوّت و مرکز رسالت هستند. این افراد، فاطمه و پدرش و شوهر و فرزندانش هستند». [۲] طبق این عبارت؛ خداوند حضرت فاطمه(س) را حلقه اتصال و محور معرفی این خاندان قرار داده است.

 

منبع: اسلام کوئست


[۱]. ر.ک: «حدیث کساء و آیه تطهیر»، سؤال ۸۹۵۲

[۲]. شهید ثانی، زین الدین بن علی‏، مُسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّه و الأولاد، ص ۱۵۵ – ۱۵۶، قم، بصیرتی‏، بی‌تا؛ بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله‏، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال‏، محقق، مصحح، ابطحى اصفهانى، موحد، محمد باقر، ج ۱۱، ص ۹۳۳، قم، مؤسسه الإمام المهدى(عجّل الله تعالى فرجه الشریف)‏، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.