مرحوم شهید ثانی در الدروس الشرعیه گفته است

او،‌روز جمعه هفدهم ربیع الاوّل عامّ الفیل، (سال فیل)،‌بعد از طلوع فجر در شِعْب ابی طالب در مکّه مکّرمه به دنیا آمد.

مولده (ص)

قال الشّهید:

ولد بمکّه فی شعیب أبی طالب یوم الجمعه بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربیع الأوّل عام الفیل.[۱]

 


[۱] . الدّروس الشّرعیه ۲: ۵، البحار ۱۵: ۱۵۱ متفرّقاً.