باید مراقب بود با جوانان و مداحانی که با روحانیت همراه هستند و به هیچ وجه در جبهه ی مقابل روحانیت نیستند درگیر نشد. مبلغین باید نقش‌ تربیتی داشته باشند و این نقش را به خوبی ایفا کنند. این قشر باید ببیند که روحانیت برای آنها شأن قائل است. درحقیقت هم شأن بالایی دارند؛ فرمود: «من أنشد فی الحسین(ع) شعرا فأبکى خمسین فله الجنه…»  اگر کسی شعر بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، اهل بهشت است و… . باید از اقبال مردم به این قشر که مداح و ذاکر اهل بیت (علیهم السلام) هستند خوشحال بود. جوانان از این طریق متبرک به سید الشهداء (علیه السلام) می شوند.