پدر عمّار یاسر و مادر بزرگوار او را زیر سنگ گذاشتند و شکنجه کردند و گفتند از خدا و از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اعلان برائت کنید و دین جدید را که قبول کرده‌اید منکر بشوید. آن‌ها قبول نکردند، هر دو زیر شکنجه مردند امّا دست از ایمان خود برنداشتند. این یک ثبات است، یک آرامش است. یک نوع تعمّقی است که هیچ طوفانی نمی‌تواند هیچ‌گونه تزلزلی در ایمان او به وجود بیاورد. امّا بعضی افراد هم با یک تشر جا می‌زنند و از همه‌ی مواضع خود عبور می‌کنند. کسی که با یک تشر، با یک پول هنگفت از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند، ایمان او ایمان واقعی نیست. ایمان باید امنیت بیاورد، باید ثبات شخصیت بیاورد، ایمان باید به حدّی قوی باشد که کسی نتواند من را بخرد. ایمان واقعی آن‌چنان ریشه‌دار است که قابل خرید و فروش نیست. نه جمالی، نه یک تهدیدی، نه یک قدرتی، هیچ چیزی نمی‌تواند این مؤمن را از مواضع دینی خود منصرف کند.