ممکن است کسى در بلاد کفر سکونت داشته باشد ولى ایمان و اعتقادش بر خلاف حکومت  هاى بى دین، و یا بى عقل، و یا بى دین و بى عقل باشد و با این حال منتظر فرج باشد؛ ولى اگر کسى بخواهد عبادت کند و به خدا ایمان داشته باشد، یا ایمانش محفوظ بماند، و این امر متوقّف بر نقل مکان و نقل سکنى از آن بلاد به بلاد اهل ایمان باشد و منتقل شدن از آن  جا براى او ممکن باشد، باید براى حفظ دین و ایمان خود و اهل بیت خود به بلاد اهل ایمان مهاجرت کند؛ وگرنه به خود و اهل خود ظلم نموده و مقصِّر خواهد بود.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد