باید بنشینیم و فکر کنیم که چه کار کنیم تا محرومیّت ها به تدریج از جامعه رفع شود. در بعضى از شهرها هیأت هایى تشکیل شده بود و افرادى به ایتام و بى  سرپرست ها کمک مى  کردند. از ادامه  اش خبر ندارم. این افراد هنگام کمک کردن نمى  گفتند از کجاست، و فقط مى  گفتند: از طرف امام زمان ـ علیه  السّلام ـ است.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد