همه مراجع: اگر ضعف و کم خونى و سردرد به گونهاى باشد که نمىتواند تحمل کند، و ضرر دارد روزه واجب نیست.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴ ؛ فاضل استفتاآت، ج ۱، س ۵۶۷؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۲۲۱٫