در زیارت جامعه – که یقینا تمام جملات آن از وجودمقدس امام هادی علیه السلام نقل شده است و برای شیعیان گنجینه ای است و اصلا اگر کسی زیارت جامعه را بفهمد، صاحب کرامت میشود! – میخوانیمکلامُکم نورٌ ” سخن شما -اهل بیت- نور است. نور یعنی چه؟! یعنی ظاهرٌ فی نفسه و مُظهرٌ لغیره (نور خودش روشن وظاهر است و روشن کننده ی غیرخودش است). یعنی ما باید با تامل در این احادیث و روایات نورانی رسیده از ائمه ی معصومین علیهم السلام ، گمشده ها و ابهامات خود را برطرف کنیمبعضی مقدس ها روایات را فقط میخوانند و به به” میگویند!  عزیز من باید در روایات تامل دقیق کنیم و آنها را به صورت صحیح متوجه شویم و طبق آن عمل کنیم و معرفت صحیح پیدا کنیم!