درباره شمار فرزندان امام کاظم علیه‌السلام اختلاف فراوان است اما همانگونه که در این سوال آمده است، آن حضرت از بقیه ائمه علیهم‌السلام شمار فرزندانشان بیشتر استدلیل این امر هم به واسطه جنایاتی است که بر ضد خاندان پیغمبر و اهل‌بیت آن حضرت علیهم‌السلام صورت گرفته بود. منصور عباسی خلیفه جنایتکار و جبار عباسی هنگامی که به قدرت رسید به شدت از علویان احساس خطر کرد و لذا آنها را در فشار و تعقیب شدیدی گذاشت. نتیجه این امر قیام محمدبن‌عبدالله‌بن‌حسن‌بن‌علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام نواده امام مجتبی سلام الله علیه بود که او در مدینه و برادرش در بصره قیام کردند و اگرچه بعد از ضرباتی که به حکومت وارد کردند این قیام شکست خورد، ولی شمار زیادی از نوادگان امام مجتبی علیه‌السلام و همچنین از اولاد و نوادگان امام حسین علیه‌السلام کشتار شدند و عده زیادی از ابناء الحسن به زندان افتادند و در شکنجه‌ها و فشارهای مهیب منصور، در غربت و مظلومیت و در سیاهچال‌های حکومت به شهادت رسیدند.

 

واقعه فخ و قیام حسین بن علی، شهید فخ هم که در زمان امامت امام کاظم علیه‌السلام و در خلافت #موسی_الهادی عباسی صورت گرفت باعث کشتار نزدیک به ۲۰۰ نفر از علویان بودلذا بنی العباس چنان ضربتی به خاندان پیغمبر و امیرالمومنین علیهم‌السلام وارد کرده بودند که خوف نابودی نسل آن ذوات مقدس میرفتاز این روست که امام کاظم علیه‌السلام تاکید بر فرزندآوری بیشتر داشت تا نسل پیغمبر باقی بماند. البته در شمار فرزندان امام همانگونه که عرض شد اختلاف نظر است. برخی این شمار را ۳۷ فرزند می‌دانند که ۱۸ پسر و ۱۹ دختر هستند. ولی باید دانست که هیچیک از دختران امام کاظم علیه‌السلام ازدواج نکردند و مجرد از دنیا رفتند.  دلیل این بود هم‌کفوی برای آنها وجود نداشت و به سبب کشتاری که منصور و بعد موسی الهادی از اولاد پیغمبر کرده بودند پسر عموهای این بانوان که شایسته ترین کسان برای ازدواج با آنها بوده‌اند، عموما از بین رفته و مردی که شایستگی ازدواج با دختران امام داشته باشد وجود نداشت.  بنابراین بیشتر سادات از نسل وجود مقدس امام کاظم علیه‌السلام هستند و نسب ساداتی که موسوی خوانده میشوند به آن وجود مقدس باز می‌گردد.