حاضر نشدیم حقوق واجبه( وجوهات شرعیّه اعمّ از خمس، زکات، کفّارات و… ) را به فقرا بدهیم، تا این که کمونیسم شوروى، ثروت را از سرمایه داران به نام کمک به فقرا گرفت. به حدّى که نقل کرده اند مأموران دولتى در بخارا، شب با لباس مخفى به خانه ها مى رفتند و طلاهاى زنها را مى بردند، و فردا سر و صدا و جنجال به راه مى انداختند که: بگیرید! چه کنید! که بود؟ فقرا در مال اغنیا حقِّ محدودى دارند. اگر همین نکته را همه بفهمند، دیگر از حدّ حقّ خود تجاوز نمى  کنند.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد