همه مراجع: پرداخت زکات فطره براى بچه اى که در شکم مادر است، واجب نیست ؛ مگر آنکه پیش از غروب شب عید فطر به دنیا آید.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[۱] – العروه الوثقى، ج۲، زکاه الفطره، فصل ۲، مسأله ۱۲٫