فرقه تلما، آئینی شیطانی می باشد که دستورات آن بر اساس کتاب قانون شیطان گرای مشهور، آلیستر کرولی می باشد. کرولی این کتاب را در سه فصل تنظیم نمود، که هر فصل آن را در یک روز و در عرض یک ساعت نوشته است.

وی این دستورات را مبنای تشکیل فرقه ای به نام «تلما»[۱] قرار داد.

 

شعار محوری فرقه تلما به صورت زیر بیان می شود:

Do what thou wilt shall be the whole of the Law (هرچه می‌خواهی انجام بده، این تمام قانون است).

این شعار که قبلاً توسط گروه های شیطان‌گرای مشهوری همچون انجمن آتش جهنّم بیان شده بود، دوباره توسّط کرولی احیا شد و توجیه‌گر بسیاری از اباحی‌گری ها و انحرافات اخلاقی در فرقه تلما و گروه های شیطان گرای بعدی گردید.

ساختمان فعلی صومعه تلما در جزیره چوفالو سیسیل که به یک مخروبه تبدیل شده است.
آلیستر کرولی در سال ۱۹۰۷ بعد از ترک گروه ماسونی هرمتیک اوردر، با تشکیل انجمن فراماسونری ستاره نقره‌ای[۲] این فرقه را به صورت سازمانی منسجم در آورد و کتابی را تدوین نمود. در این کتاب می توان آموزه هایی از عرفان های شرقی مثل یوگا و عرفان های غربی خصوصاً کابالا را مشاهده نمود.

وی همچنین در سال ۱۹۲۰ معبدی را در جزیره چوفالو سیسیل واقع در کشور ایتالیا تأسیس نمود و پیروان زیادی را به دور خود جمع کرد. سه سال پس از تأسیس این صومعه درسال ۱۹۲۳ یکی از پیروان فرقه تلما به نام «رائول لاودی»[۳] که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز بود به صورت مشکوکی در آن صومعه جان سپرد. همسر وی به نام «بتی می»[۴] علت قتل شوهرش را خوردن خون گربه قربانی شده در یکی از مراسمات فرقه تلما می دانست و به همین خاطر شروع به فعالیت علیه کرولی و فرقه‌اش نمود. او در این رابطه با برخی روزنامه ها و خبرگزاری های لندن نیز مصاحبه نمود. همین عوامل باعث شد که دولت موسیلینی در ۳۰ آوریل سال ۱۹۲۳ حکم به اخراج کرولی از ایتالیا نمود. پس از صدور این حکم علیه کرولی صومعه تلما نیز به صورت مکانی مطرود درآمد و قسمت هایی از آن توسّط ساکنین محلّی آن‌جا آسیب دید.[۵]

اجرای برخی اعمال و آئین های شیطانی در این فرقه و همچنین بیانات و نوشته های ضددینی آلیستر کرولی موجب شد که رسانه های آن زمان به وی لقب «شرورترین انسان جهان» را بدهند.

به گواهی شاهدان عینی، آلیسترکرولی در طول زندگی خود دچار انحرافات اخلاقی فراوانی بوده است و در نهایت نیز مصرف بیش از حد مواد مخدر وی را دچار عارضه ای تنفسی نمود و همین امر باعث شد که او در تاریخ اول دسامبر ۱۹۴۷ در شهر نتروود[۶] آمریکا بر اثر عفونت دستگاه تنفسی درگذشت. در مراسمی که برای مرگ وی ترتیب داده شده بود، جسدش سوزانده شد و پیروانش آئین های شیطانی اجرا نمودند.

منبع:پرسمان


پی نوشت:

[۱] . Thelema.

[2]. در نام این انجمن نظرات مختلفی بیان شده است،که یکی از آن‌ها Argentium Astrum می باشد. این لغت به زبان لاتین بوده و در زبان انگلیسی به معنای«ستاره نقره ای» است.

[۳] .Raoul Loveday.

[4] .Betty May

[5] . en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Thelema.

[6] .Netherwood.