ابن ابی ثلج بغدادی در کتاب مجموعه نفیسه با سلسله سند خود از امام صادق (ع)، نقل می‌کند که فرمود:

برای رسول خدا (ص) از حضرت خدیجه (س)، قاسم و عبدالله و طاهره[۱] و زینب و رقیّه و امّ کلثوم و فاطمه (س) و از ماریه قبطیه، ابراهیم به دنیا آمدند.

در بین مورّخان، زینب و رقیّه و امّ کلثوم را دختران رسول خدا (ص) نامیدن، اختلاف است. علی‌رغم این که عدّه‌ای، آن‌ها را مانند حضرت فاطمه (س)، دختران پیامبر اکرم (ص) دانسته‌اند، عدّه‌ی دیگری آن‌ها را دختر خواندگان آن حضرت [یعنی دختران همسر]، دانسته‌اند نه دختران خود حضرت.[۲]

 

قال ابن أبی الثّلج البغدادیّ:

قال الفریابی حدّثنی أخی عبدالله بن محمّد و کان عالماً بأمر أهل البیت (ع)، حدّثنی أبی، حدّثنی ابن سنان، عن أبی نصر، عن أبی عبدالله (ع) قال: ولد لرسول الله (ص) من خدیجه القاسم و عبدالله و الطّاهر[۳] و زینب و رقیه و أُمّ کلثوم و فاطمه (س) و من ماریه القبطیّه إبراهیم… .[۴]

نقول: تعدّ نسبه زینب و رقیّه و أُمّ  کلثوم إلی رسول الله (ص) کبنات له من المسائل التّی أخذت جانباً من الأخذ و الرّد، و بین القبول و الرّفض.

فعلی الرّغم من ذهاب البعض إلی کونهنّ بنات رسول الله (ص) أُسوه بفاطمه الزّهراء (س) فإنّ هناک آراء جدیّه تجزم بأنهنّ ربائبه و لسن بناته.[۵]

 


[۱] . درست این است که طاهر همان عبدالله است و طاهر، صفت اوست.

[۲] . برای اطلاع بیشتر به کتاب «دختران پیامبر یا دختر خواندگانش» از علّامه محقق سیّد جعفر مرتضی عاملی، مراجعه شود.

[۳]. و الصحیح أنّه هو عبدالله یعنی الطاهر و هو وصفه.

[۴] . مجموعه نفیسه (تاریخ الائمّه): ۱۵٫

[۵] . من أراد کثره الاطّلاع فی هذا الموضوع فلیراجع إلی کتاب بنات النبیّ ام ربائبه للعلامّه المحقّق السیّد جعفر مرتضی العاملی.