بر اساس منابع تاریخی هنگامی که علی(ع) به شهادت رسید، فرزندانش امام حسن و امام حسین(ع) و (دامادش) عبد الله جعفر و به گفته برخی محمد حنفیه آن‌حضرت را غسل دادند. البته برخی می‌گویند حضرتش را غسل ندادند؛ زیرا که وی آقا و سرور شهیدان است. ]و شهید نیاز به غسل و کفن ندارد[ نقل شده است که حضرت را در سه پارچه سفید کفن نمودند که در آنها قمیص و عمامه نبود. از باقی مانده حنوط رسول خدا(ص) که پیش امام علی(ع) بود او را حنوط کردند و امام حسن(ع) بر بدن پدرش نماز خواند و پنج تکبیر گفت. برخی می‌گویند شش تکبیر و عده‌ای هم گفته‌اند هفت تکبیر گفت.[۱]

 

 منبع: اسلام کوئست


[۱]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ‏۴۲، ص ۲۵۴، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.