یک بار از ریاست جمهوری تماس گرفتند گفتند که بنی‌صدر راجع به غائله‌ی گنبد اعتراض دارد و می‌گوید «چرا سپاه در این ماجرا دخالت کرده؟»

چتد نفر در ماجرای گنبد دستگیر شده بودند. آقای خلخالی با عنوان دادستان انقلاب حکم اعدام آن‌ها را صادر کرده بود و همه‌شان به دست بچه‌های سپاه اعدام شده بودند. بنی‌صدر از این ماجرا عصبانی بود.

آقای محلاتی گفت «پاشو بریم ببینیم چی می‌گه.»

بنی صدر خیلی مغرور بود. گاهی حتی جواب سلام هم نمی‌داد. تا نشستیم، برگشت گفت «چرا این‌ها رو اعدام کردین؟»

آقای محلاتی گفت «حکم حاکم شرعه. نمی‌شه که اجراش نکرد.»

بنی‌صدر گفت «مگه من دستور ندادم کسی نباید اعدام بشه؟»

آقای محلاتی گفت «حکم حاکم شرع لازم الاجراست. آن‌ها هم آدم‌های بی‌گناهی نبودند. همه‌شون کس‌هایی بودند که دست‌شون به خون مردم آلوده بوده.»

قاصد خنده‌رو، ص ۱۳۳ و ۱۳۴٫