در کتاب های علمای اهل سنت روایات بسیاری مبنی بر سیره و عمل همیشگی اصحاب و تابعین بر زیارت قبر پیامبر اکرم صلی اله علیه واله وسلم وجود دارد:

۱ – مالک بن انس از عبدالله بن دینار نقل می کند که ابن عمر نزد قبر پیغمبر می ایستاد و بر آن حضرت صلوات می فرستاد و برای ابوبکر و عمر دعا می کرد.(الموطا ج ۱ ص ۱۶۶)

۲ – بیهقی نیز با سندی از عبدالله بن دینار نقل کرده است که گفت: دیدم عبدالله بن عمر را که بر قبر پیغمبر (ص) ایستاده و بر پیغمبر سلام کرده ودعا می کند بعد برای ابی بکر و عمر دعا کرد.(سنن بیهقی ج ۵ ص ۲۴۵ کتاب الحج باب زیاره قبر النبی)

۳ – در وفا ء الوفا از ابن عون نقل می کند که مردی از نافع پرسید:آیا ابن عمر بر قبر پیغمبر سلام می نمود ؟در جواب گفت: آری به تحقیق دیدم او را صد مرتبه یا بیشتر که می امد نزد قبر می ایستاد و می گفت السلام علی النبی السلام علی ابی بکر……(وفا الوفا ج ۴ ص ۱۳۵۸)

۴ – باز می نویسد:از کسانی که برای زیارت قبر پیامبر از شام به مدینه مسافرت نمود بلال بن ریاح موذن رسول خدا بود همان گونه که ان را ابن عساکر با سندی خوب از ابوالدردا روایت نموده است.

بعد چگونگی ماندن بلال در شام را ذکر می کند و ….(وفا الوفا ج۴ ص ۱۳۵۶- نیل الاوطار ج ۵ ص ۱۸۰ – اعانه الطالبین ج ۱ ص ۲۲۱)

 

 

 

منبع:پرسمان