ما یک سری علومِ موهبتی داریم و یک سری علومِ اکتسابی، یا به تعبیرِ احادیث بفرمایید علمِ وراثتی داریم و علمِ دراستی. برای «علم دراستی» باید زحمت کشید، «علم وراثتی» مانندِ ارث است که به انسان بی‌زحمت می‌رسد، اگر شما در این مسیر ثبات قدم نشان بدهید خدای متعال از آن علم‌هایی که به آقای بهجت اعلی الله مقامه الشّریف و مرحوم آمیرزعلی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشّریف داده بود به شما می‌دهد، یک قطره از آن علوم به جانِ شما می‌ریزد و شما دریا می‌شوید، یک قطره‌ی آن هم دریاست، «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اَللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ»[۱]، طلبه اگر در طلبگیِ خود بازیگر و ریاکار و مزدورِ شیطان نباشد و حقیقت داشته باشد که آمده است که علم یاد بگیرد و به اسلامِ علم عمل کند، اگر عامل باشد خدای متعال به عمل مزد می‌دهد اما مزدِ او علم است، خدای متعال عامل را عالم می‌کند ولی چه عالمی!


[۱] الخرائج و الجرائح، جلد ۳، صفحه ۱۰۵۸