همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى): با توجه به اینکه دیدن این گونه فیلم‏ها به طور معمول شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، نگاه به آنها حرام است.[۱]

آیه‏اللّه‏ تبریزى: نگاه به فیلم‏هایى که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست.[۲]

آیه‏اللّه‏ سیستانى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد، بنابر احتیاط واجب نگاه به زنان جایز نیست.[۳]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتائات، س۱۱۸۷ ؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج۲، س۱۷۱۷ و ۱۶۰۵ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج۱، س۱۷۲۹ و ۱۷۳۱ ؛ مکارم، استفتائات، ج۱، س۷۷۸ و ۷۸۲ ؛ دفتر: آیات عظام نورى و امام، بهجت، وحید.

[۲] – تبریزى، استفتائات، س۱۶۰۳ و ۱۶۰۵ و صراط‏النجاه، ج۵، س۱۱۲۹٫

[۳] – سیستانى، sistani.org، فیلم، س۴ ؛