همه مراجع: بدیهى است که نمازِ واجب، مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس عزادارى اهل بیت (علیهم السلام)  است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزادارى امام حسین (علیه السلام)  جایز نیست؛ ولى شرکت در عزادارى به گونه اى که مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤکّد است.

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان