در برخی از روایات مربوط به حوادث ظهور، سخن از طلوع خورشید از مغرب مطرح شده است. در این که مراد از این سخن چیست، مطالب مختلفی مطرح شده است از جمله اینکه مراد خود حضرت باشند، چنانچه در روایتی آمده است «و هو الشمس الطالعه من مغربها»؛«او (مهدی) خورشیدی است که از مغرب طلوع می‌کند(مراد مکه است)»(بحار الانوار، ج۵۲، ص۱۹۵). البته مراد از روایت، اصل دین نیست.

 

 

منبع:پرسمان