جمله «نواصب در قرن بیستم وجود ندارند.» امری دروغ است!

 به یاد می آورم که در منزل قاضی احمد حجری یکی از سلفی های معاصر، در حضور شیخ احمد شوکانی و حسن حکیمی و استاد نصر طه جمع می شدیم؛ و به انتقاد از امام علی علیه السلام می پرداختیم، به طعنه زدن به امام علی علیه السلام می پرداختیم.

بنابراین من می گویم:

هر کس بگوید در قرن بیستم، طعنه زن به امام علی علیه السلام وجود ندارد، این شخص دروغگو و کذاب است.

به عنوان مثال: کبیسی امام اهل سنت در عراق است. در پخش زنده می گوید: من ناصبی بودم و اهل انبار نواصب هستند.

پس عجیب است که برخی مردم ایمان دارند افرادی هستند که در عشق ورزیدن به اهل بیت علیهم السلام زیاده روی می کنند؛ اما اگر به آنها بگویم: کسانی هستند که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی دارند، این حرف را نمی پذیرد!؟

من می گویم: خودم ناصبی بودم. به امام علی علیه السلام طعنه می زدم، او را دوست نمی داشتم، در جلسات گروهی، با اشخاصی مثل شوکانی، عالم عبد الله هاشم سیانی و بسیاری دیگر، در نشست های صب حاضر می شدیم و به صب امام علی علیه السلام می پرداختیم.

این یک مسئله کاملاً آشکار است.

ولی زمانی که کتاب ذیل را در حمایت و دفاع از امام علی علیه السلام مطالعه کردم، شروع به بازنگری دیدگاه خودم در مورد امام علی علیه السلام کردم:

  1. (العتب الجمیل علی اهل الجرح و التعدیل)
  2. کتاب های سید قطب
  3. (الامام علی امام العارفین) مفتی دیار مغربیه امام صدیق الغماری
  4. (الامام علی امام الائمه) نوشته قائم مقام جنبش اخوان مسلمین، احمد حسن باقوری

***

بنابراین جمله «نواصب وجود ندارند.» امری دروغ است؛ البته (العیاذ بالله) من نمی گویم همه سلفی ها از نواصب هستند، بلکه می گویم برخی سلفی ها از نواصب هستند که خودم از آن جمله بودم.

بنابراین من می گویم: در داخل جریان سلفی برخی افراد وجود دارند که امام علی علیه السلام را دوست ندارند.

جهت اشاره به این موضوع، به عنوان مثال، من عبارتی را می گفتم و تکرار می کردم؛ وآن اینست:

اگر امام علی علیه السلام در زمان رسول خدا صلی ‌الله ‌و ‌علیه و ‌آله به قتل می رسید، به اسلام مصیبتی وارد نمی شد.

فکر می کردم که سبب همه مصیبت هایی که در اسلام اتفاق افتاد و موجب عقب ماندگی مسلمانان شد، همان امام علی علیه السلام و اولادش علیهم السلام، مانند حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و اولاد حسین علیه السلام بودند.

این عقیده در حال حاضر موجود است.