در این متن می خوانید:
    1. تبیین موضوع

در معرفی کردن یک زن نمونه به عنوان مظهر اسلام و ارائه الگو برای زنان جهان، آیا شایسته تر نیست کسی را مقدم تر بدانیم که خدا او را مقدم تر می داند!!؟

آیا بهتر نیست بنا بر گفته و سخنان عایشه،– فاطمه سلام ‌الله‌ علیها سیده نساء العالمین است- فاطمه سلام ‌الله‌ علیها را سید نساء العالمین بدانیم؟!

 

تبیین موضوع

از عجایت دهر که در طریقت وهابی آموختیم یکی این بود که عایشه صاحب جایگاه والایی است.

حتی در مورد فاطمه سلام ‌الله‌ علیها همانند عایشه، آنطور که باید چیزی نیاموختیم.

ولیکن به بیاد می آورم زمانی که در مناهج سلفی ها درس می خواندیم، از سخنان عایشه مطلبی خواندیم که فاطمه سلام ‌الله‌ علیها سید نساء العالمین است!

آیا این خلاف عدالت نیست که عایشه چنین سخنی بگوید؛ و سلفیت عایشه را مقدم بر فاطمه سلام ‌الله‌ علیها بداند؛ حتی به یاد می آورم که در کنفرانس های بین المللی زمانی که جوامع غیر اسلامی از ما می خواستند که یک زن نمونه به عنوان مظهر اسلام معرفی کنیم، آن زن را عایشه ذکر می کردیم!!

من نمی گویم که عایشه را در آخر ذکر کنیم، اما می گویم آیا شایسته تر نیست کسی را مقدم تر بدانیم که خدا او را مقدم تر می داند!!؟

اگر خود عایشه می گوید: شنیدم رسول خدا صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله فرمود: فاطمه سلام ‌الله‌ علیها سیده نساء العالمین است و او را در کنار آسیه و خدیجه قرار داد؛ اگر عایشه خود را از زنان برگزیده خدا مستثنی می کند، بنابراین چرا ما در این امر با عایشه و رسول خدا صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله مخالفت می کنیم؟!

این موضوع بسیار مهمی است اگر برادران وهابی ما باید در آن بیاندیشند!