در حدیث صحیحی از امام باقر علیه السلام آمده است :آن زن یهودی که گوشت گوسفند را برای مسموم کردن پیامبر با سم آغشته کرده بود ، نزد پیامبر آورده، پیامبر به او فرمود : چه عاملی تو را بر این کار واداشت ؟ آن زن گفت : در دل خودم گفتم : اگر این شخص پیامبر باشد این سم به او ضرر نمی زند و اگر پادشاه باشد مردم را از دست او راحت کرده ام .
پیامبر از این زن چشم پوشی کرد . (۱)به خاطر این حدیث می گویند که پیامبر شهید شد چون این سم به مرور زمان آن حضرت را از پای درآورد گرچه در ادبیات مسلمانان به اینگونه مرگ شهادت نمی گویند بلکه رحلت می گویند .

 

 

منبع:پرسمان(۱)
اصول کافی کتاب الایمان و الکفر باب العفوحدیث ۹ . کافی مترجم ج ۳ ص ۱۶۹ ح ۹ ، ترجمه سید جواد مصطفوی .