یکی از نشانه‏های ظهور، خروج مردی به نام شعیب بن صالح در سمرقند و یا نیشابور است. شیخ طوسی‏رحمه الله خروج او را به نقل از امام سجادعلیه السلام این گونه بیان کرده است: «خروج شعیب بن صالح پس از عوف سلمی و قبل از خروج سفیانی است». [۱] « ثُمَّ یَکُونُ خُرُوجُ شُعَیبَ بْنَ صالِحٍ مِنْ سَمَرْقَنْد ثُمَّ یَخْرُجُ السُّفیانی…»راوندی نیز از امام سجادعلیه السلام نقل کرده است: «پس خروج شعیب صالح از سمرقند است». [۲] شیخ صدوق‏رحمه الله خروج او را از نیشابور ذکر کرده است. [۳] .
از برخی روایات دیگر استفاده می‏شود: او پرچم‏دار حضرت مهدی‏علیه السلام و به عنوان پیش قراول آن حضرت انجام وظیفه می‏کند. [۴] .

 

 

منبع:پرسمان


[۱] کتاب الغیبه، ص ۴۴۳.
[۲]
الخرائج‏ والجرائح، ج۳، ص۱۱۵۵، ح ۶۱.
[۳]
کمال‏الدین، ج ۲، ص ۴۴۳، باب ۴۳، ح ۱۶.
[۴]
علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۷؛ همچنین ر.ک: کنزالعمال، ج ۴، ص ۵۸۸، ح ۳۹۶۶۷ و۳۹۶۶۶؛ کتاب الفتن، ص ۱۸۸.