راهکارها:

الف. یادداشت و تبیین نکات لازم

کاری که این مادر بزرگوار باید انجام دهد، این است که یک سری از اصول کلّی را که ایشان رعایت می‌کردند، برای همسر خود یادداشت کند و در کنار یادداشت، این نکات را تبیین و روشن کند؛ به عنوان مثال، درباره‌ی تغذیه‌ی بچّه‌ها نکاتی را بگوید و تأکید کنند که مراقب عادت غذایی آن‌ها باشد.

ب. اجرای طرح آزمایشی

راهکار دیگر این است که قبل از رفتن به سفر، یک طرح آزمایشی را اجرا کنند، یعنی مادر خود را در حاشیه قرار دهد و نقش پدر را در خانه پررنگ کند؛ تا اگر مشکلی به وجود آمد، نکاتی را به همسر خود تذکر دهد.

ج. استعانت از خداوند

ما با این‌که در ظاهر بچّه را به پدر می‌سپاریم ولی در اصل او را باید به خدا بسپاریم؛ یعنی باید از خدا هم استعانت بجوییم و کمک بطلبیم؛ ان شاءالله که خداوند کمک می‌کند و مادر با خاطری آسوده آن اعمال و مناسک را انجام می‌دهند.

این استعانت جستن و توکّل هم برای مادر و هم برای پدر قوّت قلب است؛ چرا که وقتی ما خود را به خداوند متعال عرضه می‌کنیم، در واقع به یک تکیه‌گاه خیلی قوی متصل می‌شویم.