ویژگی سومی که افراد محبوب خدا دارند، این است که «یُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ»[۱] این‌ها زندگی را جبهه می‌دانند، آن‌ها جنگ و انقلاب را تعطیلی بردار نمی‌دانند. چون مهم‌ترین دشمنی که ما همیشه با او مشکل داریم، نفس خود ما است. مگر آدم از این دشمن غفلت کند سالم به مقصد می‌رسد؟ نفس امّاره که نمی‌گذارد ما به جایی برسیم. این‌ها همیشه در صحنه‌ی جهاد اکبر حضور دارند، آن‌ها با نفس و هوی و هوس خود، با مال‌اندوزی خود، با انواع تمایلات بازدارنده و مهلک خود درگیر هستند. آن‌ها همیشه در سنگر هستند و هیچ وقت از سنگر مجاهده بیرون نمی‌آیند چون اهل جهاد هستند، هر وقت دشمن بیرونی بخواهد به مرز و به ناموس و به فرهنگ و به ناموس آن‌ها لطمه بزند، هم جنگ نظامی و هم جنگ اقتصادی و هم جنگ فرهنگی آن‌ها تعطیلی ندارد. این‌ها اهل هجوم هستند، این‌ها قدرتمند هستند، «یُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ».


[۱]– سوره‌ی مائده، آیه ۵۴٫