سلام باد به جون! آن که روح والا داشت
نشان عشق و ارادت ز پنج مولا داشت
 
شد از نگاه ابوذر، مس وجودش زر
فروغ صد و سعادت، در او تجلّی داشت
 
ز فیض خدمت و درک حضور چار امام
کمال داشت، ادب داشت، جان دانا داشت
 
پس از امام حسن با حسین پیمان بست
ز بس یقین و وفا بر حسین زهرا داشت،
 
به کاروان شهیدان کربلا پیوست
که این لیاقت و شایستگی ز تقوا داشت
 
به قتلگاه ز بعد شهادتش دیدند
که روی چون قمر و عطر و بوی گل‌ها داشت
 
چو ریخت هستی خود را به خاک پای حسین
سفیدرو شد و خوش‌بو شد از دعای حسین


شاعر: سیدرضا مویّد( مویّد)