سرت بر پای شاه کربلا بود

دلت آواره پشت نیزه ها بود

اگرچه هیچ روزی کربلا نیست

ولی گودالِ تو در کوچه ها بود

 

شاعر: روح الله عیوضی