آیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، مکارم و فاضل: اگر استفاده از زنجیرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جایز نیست.[۱]

 آیه اللّه  صافى: اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته باشد. در عزاى سیدالشهدا (علیه السلام) اشکال ندارد.[۲]

 آیه اللّه  نورى: عزادارى براى امام حسین (علیه السلام) طبق سنت متعارف و معمول بین شیعیان اشکال ندارد.[۳]

 سینه زنى

 پرسش ۸۲٫ برهنه شدن در هنگام عزادارى چه حکمى دارد؟

نظر اکثر مراجع: اشکال ندارد، مگر اینکه موجب مفسده شود.

  آیه اللّه  مکارم: بنابراحتیاط واجب جایز نیست.[۴]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – امام، استفتاءات، ج ۳، سؤالات س ۳۴ و ۳۷؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاءات، س ۱۴۴۱؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۵۷۴ و ج ۲ و makaremshirazi.org، قمه‌زنى؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۲۱۶۲ و ۲۱۶۶ و ۲۱۷۳٫

[۲] – صافى، جامع‌الاحکام، ج ۲، س ۱۵۹۴٫

[۳] – نورى، استفتاءات، ج ۱، س ۱۰۶۳ و ج ۲، س ۶۰۱٫

[۴] – مکارم، makaremshirazi.org.