وجود مبارک امام صادق علیه السلام هم درسی به همه‌ی شیعیان دادند، همیشه راهِ رسیدنِ به لیلی پُرخطر است، راهِ عشق پُردردسر است، پُرماجراست، هر کسی که طلبه شد ادّعای او عاشقیِ امام زمان ارواحنا فداه است، این شخص اگر از همان اول فکر کند که ثُمَّ ماذا؟ حال ما این راه را طی کردیم، بعد می‌خواهیم از کجا درآمد داشته باشیم؟ می‌خواهیم دستِ خود را در کجا بند کنیم؟ ما در کجا بازار داریم؟ حضرتِ عبّاسی این طلبه «طلبه» نمی‌شود، باید باور کند که راهِ طلبگی راهِ تحمّلِ مشقّت‌ها و رنج‌ها و دادنِ هزینه‌هاست، این نکته خیلی مهم است که امام صادق صلوات الله علیه به مشتریِ سالخورده‌ی دوره‌ها طی کرده را در آن سن و سال می‌فرمایند که مراجعه‌ی به من پُرخطر است.