هم‌زمان با مراجعت احمد متوسّلیان به تهران و پیرو انتقال اطلاعات و مشاهدات مسؤولین نظامی به فرماندهان کل قوا، امام خمینی به مسؤولین سیاسی و نظامی کشور گفت: «اقدام اسرائیل مبنی بر حمله به سوریه و لبنان، دسیسه‌ای بوده تا ایران را از مسأله‌ی اصلی‌اش، یعنی جنگ با رژیم جنگ‌افروز صدّام باز دارد.» از این رو با تأکید مجدّد بر بیانات خود در سخنرانی ۳۱ خرداد با موضوع «راه قدس از کربلا می‌گذرد» ،سریعاً دستور بازگشت نیروها را صادر فرمودند. علی صیّاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش در این خصوص می‌گوید:

«… [روز شنبه پنجم تیر ۱۳۶۱] رفتیم سراغ حضرت امام [تا به ایشان] گزارش بدهیم که در آن جا چه کرده‌ایم و باید چه بکنیم. حضرت امام، به گزارش‌ها گوش دادند و بعد یک باره فرمودند: این نیروهایی که برده‌اید آن‌جا، اگر خون از دماغ‌شان بیاید، من مسؤولیتش را قبول نمی‌کنم. بگویید سریع برگردند. من تا آن روز دستوری به این قاطعیت و صراحت، مستقیماً از امام نشنیده بودم که فرمانده کل قوا به ما مستقیم دستور بدهند که چه کنیم.

فرمودند: بگویید سریع برگردند.

ما اصلاً تعجب کردیم که چطور شد؟ به سرعت رفتیم برای اجرای دستور.»[۱]

در هاله‌ای از غبار، ص ۱۸۱ تا ۱۸۲٫


[۱]. به نقل از کتاب: ناگفته‌های جنگ، خاطرات شهید علی صیّاد شیرازی، ص ۳۱۷٫