اکهارت توله پیرو هیچ سنت یا مکتب خاصی نیست[۱]. طبق مقاله ای در سال ۲۰۰۹ در نیویورک تایمز، توله تعلقش به دینی مشخص نیست.

وی در جائی می گوید: آموزه های من ترکیبی از آموزه های کریشنامورتی و رامانا ماهارشی می باشد که در یک جا جمع شده است[۲]. او در آموزش‌هایش ، همچون بعضی از رهبران معنوی جدید، پیام معنویت خود را با زبانی ساده و خودمانی با مخاطبینش در میان می گذارد. خلاصه کلام توله در این جمله بودا خلاصه می شود: «رنج وجود دارد و راهی برای خروج از رنج و ورود به آرامش وجود دارد.» وی صریحاً می‌گوید: «من هیچ چیزی ندارم که به شما یاد دهم. فقط می‌خواهم شما را متوجه ظرفیت‌های درونی خود کنید و ببینید بر چه گنجی نشسته‌اید

وی ضمن این که معتقد است آموزه‌ها و تعلیماتش در ادیان الهی آمده است تلاش می‌کند گفته‌های خود را فرازمانی و فرامکانی معرفی کند و با رمزگشایی از آموزه‌های ادیان آنها را با تبیین‌های نو و جدید با مخاطبین در میان بگذارد و به شکل غیر مستقیم کارآمدی مرام خویش و نارسایی تعلیمات ادیان را گوشزد کند.

اکهارت توله متاثر از معنویت های شرقی است و آموزه هایی از بودا، پاتانجلی، کریشنامورتی، ذن بودیسم[۳]و هندوئیسم را تبلیغ می کند و همین طور از متون ادبی ایران زمین و صاحب نام هایی مانند سعدی و حافظ تجلیل می کند و بیش از همه گفته های مولوی را نقل و تفسیر می کند. وی کتاب های زیادی از عارف آلمانی جوزف آنتون اسچنیدرفرانکن مطالعه کرده است.

پاره ای از منتقدین توله از این نظر که توله خود را مسیحی می داند ولی دیدگاه او با عقائد اصلی مسیحیت توافق ندارد او را مورد انتقاد قرار داده اند[۴]. آن ها با این گفته که توله هیچ گونه تمایز نهائی بین خدا، انسان و عیسی نمی گذارد و هسته مرکزی مسیحیت را انکار می کند او را مسیحی نمی دانند.[۵]

پاره ای دیگر می گویند که توله در حال ارائه کردن آموزه های التقاطی معنویت شرقی است که در اصل به زبانی غیر قابل فهم و مرموز نگاشته شده است.

حمزه شریفی دوست

 

منبع:پرسمان


پی نوشت:

[۱]. سکوت سخن می‌گوید، اکهارت توله، فرناز فرود، نشر حمیدا/ ۱۳۸۸ ص ۷

[۲] http://en.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle

[3]. ر.ک نیروی حال ص ۸۳ به بعد.

[۴]. James Beverley ، جیمز بیورلی، استاد علم اخلاق، تورنتو

[۵]. http://en.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle