مرحوم سیّد جعفر شهیدى ، در کتاب چراغ روشن در دنیاى تاریک یا زندگانى امام سجّاد علیه السلام ، به شدّت رد مى کند که مادر امام زین العابدین، شهربانو دختر یزدگرد باشد. خلاصه دلایل ایشان در ردّ این مطلب ، اینهاست : ۱ . اختلاف در نام شهربانو ؛ ۲ . اختلاف در نام پدر وى ؛ ۳ . اختلاف در زمان اسارت وى ؛ ۴ . یزدگرد ، خانواده اش را دور از جنگ ، نگه مى داشته است . بنا بر این ، احتمال اسارت آنها منتفى بوده است ؛ ۵ . نام شهربانو ، از اواخر قرن سوم ، مطرح شده است ؛ ۶ . یزدگرد ، در سال سى ام هجرى در زمان خلافت عثمان ، کشته شد . لذا اسارت دخترانش در زمان عمر ، با استبعاد بیشترى همراه است و … . 
 در مجموع ، استدلالات ایشان ، هر چند قابل توجّه است ، ولى در حدّى نیست که بتواند این ماجراى مشهور را رد و ابطال کند ؛ چرا که اوّلاً اختلاف در نام و نام پدر و زمان اسارت ، نمى تواند اصل ماجرا را ابطال کند و به هر حال ، همه نقل ها در این که از خاندان شاهنشاهى ایران ، بانویى اسیر مى شود و به ازدواج امام حسین علیه السلام در مى آید ، متّفق اند . 

 ثانیا قرائنى هم که ایشان براى رد مى آورند ، نوعا مستنداتى تاریخى اند که از مطالب مسلّم نیستند و قوى تر از نقل هایى نیستند که مضمون آنها اسارت شاهدختِ ایرانى است .گفتنى است که اشکالات مرحوم سیّد جعفر شهیدى ، توسّط احمد مهدوى دامغانى ، در کتاب شاهدخت والا گُهر شهربانو ، به گونه اى علمى و روشمند ، پاسخ داده شده اند .

 

منبع: پایگاه کرب و بلا